Dịch vụ

Gia Công Hàng

Chuyên gia công hàng Ống Tròn từ 21-60

V14,V20,V30

2X4 Hộp

Giá từ 700-800 Đ/1KG tùy theo độ ly

 

601fc4160493e2cdbb82.jpg

Ngày Đăng : 06/11/2019 - 3:19 PM

Dịch vụ khác